Wednesday, March 10, 2021

NGỒI VỚI TÀN ĐÊM (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

NGỒI VỚI TÀN ĐÊM

 

Ta ngồi lại với ta

Tàn đêm

Nữa mùa trăng tháng giêng còn lại

Nữa mùa trăng

Ngai ngái

Thoáng hương thơm , mùi rạ còn vương

Ta ngồi lại với ta

Tiếng sang canh , đêm tịch thường

Ly trà , giọt cạn theo tĩnh mặc

Ta ngồi lại với ta

Khoảnh khắc

Trăng nghiêng theo, bên chái hiên nhà

Xa vắng

Ta chờ đêm

Lẳng lặng buông mình qua ngày mới

Nữa mùa trăng, vành đã khuyết thâu đêm

Chỉ còn đây, mờ nhân ảnh một miền

Tàn đêm cũ

Gió thôi cũng vắng lặng

Ta ngồi lại với ta

Đêm nay

Một mình nghe hơi thở

Bóng theo trăng

Say ngủ bên kia đồi

Thềm rêu ấy

Tàn đêm ! màu u tịch

 

Oklahoma Febuary 3. 2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: