Friday, March 12, 2021

GÓI CỨU TRỢ 1.900 TỈ ĐÔ LA CỦA JOE BIDEN : LỢI, HẠI NHƯ THẾ NÀO? (GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Gói cứu trợ 1.900 tỉ đô la của Joe Biden: lợi, hại như thế nào?

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Gói cứu trợ 1.900 tỉ đô la của Joe Biden: lợi, hại như thế nào?”. Mỗi người dân lãnh 1.400 đô la, tiền thất nghiệp 300 mỗi tháng, tiểu thương được vay không hoàn lại trả lương nhân viên... gói cứu trợ đại dịch của chính quyền Joe Biden trợ giúp người dân và doanh nghiệp ra sao và liệu nó sẽ có tác dụng như thế nào đối với kinh tế Mỹ.

 

https://www.facebook.com/144239423007/videos/288522246116499


No comments: