Sunday, March 28, 2021

TÌNH HÌNH KINH TẾ TÀI CHÁNH NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2021 (GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Tình hìnhKinh Tế Tài Chánh ngày 24 tháng 3 năm 2021

GS>TS KHƯƠNG HỮU LỘC với SBTN TEXAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=e_FBRBXLpVg


No comments: