Sunday, March 14, 2021

VIỆT KIỀU HỒI HỘP (NÔNG GIA HAI LÚA) & VIỆT KIỀU ÁO GẤM (NGƯ PHỦ CÁ LƯỠI TRÂU)

 

VIỆT KIỀU HỒI HỘP
Tuổi hạc kề bên sắp héo hon
Thứ chi hoang phí sẽ hao mòn
Chồn chân chớ dại quơ hoa lạ
Gối lỏng đừng mơ hái búp non
Thuở ấy ga êm lên dốc ngọt
Bây chừ thắng hỏng xuống đèo bon
Bên ni ngóng đợi dôn từng phút
Chốn nớ kềm lòng luôn sắt son
Nông gia hai lúa
New Jersey
 
VIỆT KIỀU ÁO GẤM
Muốn được cường dương đớp chó hon
Chín mươi tuổi sức vẫn chưa mòn
Tha hồ du lịch ôm hàng xịn
Mặc sức về quê ẳm gái non
Uống rượu nhân sâm cười tủm tỉm
Ăn cao hải cẩu chạy bon bon
Ngày ba đêm bẩy không hề mệt
Bảo đảm quý bà chấm điểm son
Ngư phủ cá lưỡi trâu
New Mexico

No comments: