Thursday, March 4, 2021

AI BIỂU ANH KHÔNG ĐEM BIẾU CAU TRẦU? (Á NGHI)

 

AI BIỂU ANH KHÔNG

ĐEM BIẾU CAU TRẦU?

 

Anh hái ổi vườn nhà đem biếu Má

Má khen xinh, đem cúng Ngoại thật nhiều

Trái nào dư con bé liền tưng tiu

Đâm muối ớt, cắn dòn tan, đủ kiểu.

 

Em sách nhiễu cơn thèm Người Đem Biếu:

Ớt đã nhiều, má em đỏ nhiều hơn

Tiếng “Cám ơn” mịn áo lụa, guốc sơn

Môi cong cớn hít hà, khen từng trái.

 

Thu nhớ ổi, nhớ người xưa, nhớ Ngoại

Nhớ Má từng dâng trái, cúng, thở dài,

(Nhớ Phú Bông, nhớ Ngoại, Má u hoài)

Sầu tê tái, bây giờ con mới thấm!

 

Nhanh như thổi, anh con đàn, cháu lắm.

Em lấy chồng, xây tổ ấm xa xăm.

Cám ơn anh nhắc trái ổi đêm rằm

Anh hồi… nẳm yêu thầm, em nào hiểu.

 

Má không hiểu, anh ra về thất thểu

Ai biểu anh không đem biếu vôi, trầu?

Bánh xu xê*, nến song hỷ, rượu, cau?

Má chưa hiểu làm sao em hiểu thấu?

 

Anh bây giờ đã cháu con nhốn nháo

Em bây giờ có Yêu Dấu, thơ văn

Những băn khoăn, thầm lặng theo trái oằn

Đã rơi rụng, đâm chồi bao ổi mới.

 

Má nhớ Ngoại, cầm run run trái ổi

Em nhớ nhà, thương gió nội hương đồng

-Anh nhớ em, xưa hai má ửng hồng!

Thương lá ổi gội đầu thơm hương tóc.

 

Á Nghi, 29-9-2013.

*Bánh xu xê = bánh phu thê.

 


No comments: