Wednesday, March 31, 2021

MƯỜI THƯƠNG GỞI ANH (THANH CHI)

 

Mười thương gởi anh

 

Một thương ăn nói đàng hoàng
Hai thương ở sở chu toàn việc giao
Ba thương anh chẳng tào lao
Chuyện của người khác chen vào làm chi
Bốn thương anh không sân si
Ham mê cờ bạc làm gì khổ thân
Năm thương anh rất thủy chung
Chỉ có vợ chẳng lung tung nhiều bà
Sáu thương anh phụ việc nhà
Khi em đau ốm anh vào làm cho
Bảy thương tánh anh hay lo
Tiền bạc cần kiệm phòng hờ rủi ro
Tám thương anh chẳng đắn đo
Trau dồi kiến thức thêm vô mỗi ngày
Chín thương người anh lành ngay
Thấy ai cơ nhỡ ra tay đỡ đần
Mười thương anh rất ân cần
Cư xử nội-ngoại mười phân vẹn mười

 

Thương anh em tặng nụ cười
Anh là số một, hỡi người em yêu!

 

THANH CHI


No comments: