Tuesday, March 23, 2021

MƠ NGÀY XUM HỌP & SAO ANH KHÔNG NÓI...(Ý NGA)

 

TA RỒI CÓ TRÔI THEO MÂY?
Mây trôi, trôi mãi ngàn năm
Mình trôi, trôi mãi, mai nằm ở đâu?
Thơ buồn chưa viết hết câu
Đã nghe bất định. Chậm mau tuổi đời?
 
Làm chi được? Người người ơi!
Tài hèn, sức mọn, chỉ lời nhắc nhau
Cờ bay vẫn đỏ một màu.
Máu hoà nước mắt đồng bào nước ta!
Ý Nga.
SAO ANH KHÔNG NÓI…
Anh bảo: -Yêu em, chỉ Một Mình!
Em cười, khẽ hỏi: (khó làm thinh)
- Để đâu anh nhỉ lòng yêu nước
Khi sắc em tàn, hết nét xinh?
 
Anh phải yêu thêm một cố hương
Một nơi nghĩ đến bằng yêu thương
Chiến chinh? Tan tác, người trăm ngả!
Đẫm lệ-hòa-bình bởi… tai ương:
 
Chủ nghĩa gì đâu, chỉ lọc lừa
Giờ đây thế giới, mấy ai ưa?
Chính sách ngu dân làm nước yếu
Dân nghèo, canh cặn với cơm thừa.
Ý Nga, 8.2.2003.
 
 

SÁCH MỚI
Anh viết gì đi! Hãy viết thêm!
Xin đừng than: -Nhớ một mình em!
Quê hương, dân tộc, ngàn đau khổ
Viết để mai… còn, con cháu xem!
Ý Nga, 8.2.2003.

No comments: