Thursday, March 4, 2021

ÁO MẸ RÁCH BƯƠM (SẮC KHÔNG)

 
THAY LỜI TỰA

ÁO MẸ RÁCH BƯƠM

Sắc Không. / Na Uy / Oslo.
 
Mẹ, ở đây, là Việt Nam,
chữ càng bóng gió, nghĩa càng quặn đau:
Trời cho đất nước mình giàu
ông cha đổ máu trước,sau giữ gìn
 
Mỗi tấc đất, một niềm tin,
ánh mắt nheo lại, tầm nhìn thêm xa…
Bước chân Nam tiến, rời nhà,
bùn khô quánh đọng rơi ra mảng buồn
 
Đi là chết nửa tâm hồn,
nửa kia run tiếng trống dồn thúc quân,
Mở mang bờ cõi rộng dần
để con cháu sống khỏi cần nhờ ai
 
“Khôn ngoan, đá đáp người ngoài,
gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau!”
[Khác nhau như bí với bầu
vẫn chung dàn sống bên nhau bao đời]
 
“Khôn nhà, dại chợ”, nghe lời
quân phương Bắc dạy làm người đấu tranh:
Chuyện buồn mượn khói, xây thành
màn sương ngỡ bức mành mành vẽ hoa!
 
Đâu chỉ tan cửa, nát nhà,
mất biển Đông, Hoàng-Trường-Sa còn gì?
Ải Nam Quan, khúc biệt ly,
thác oan Bản Giốc, sông Kỳ Cùng đau:
 
Bán nước quả thật mau giàu,
“rách bươm áo mẹ”, bạc màu tóc cha.
Bao em gái nhỏ lìa nhà,
“bán trôn nuôi miệng”, “bán hoa”, tàn đời.
 
Làm ra vựa thóc nuôi người,
thợ cầy, thợ cấy khi cười lệ sa:
“Bán gạo đứng hàng thứ ba,
thứ hai thế giới mà ta đói lòng?”
 
Mẹ, Việt Nam, đứng ở trong
cái vành móng ngựa nó cong vòng vào
Thoát ra, không biết cách nào,
tội nuôi con, sống tự hào, lớn khôn!
 
Kể từ Tây đến lập đồn,
trải bom giặc Mỹ, kinh hồn, đến nay
Quân Tàu đang có trong tay:
tay trong, một bọn cướp ngày, tay sai
 
Thù trong nô lệ giặc ngoài
đang làm ngọn dáo nối dài cánh tay!
Sắc Không
Na Uy / Oslo.
Mùa Xuân / 2010 Tủ Sách Văn Nghệ Sài Gòn Nghĩa Thư /Canada/

No comments: