Saturday, March 20, 2021

CUA HOÀNG ĐẾ (THÁI BÁ TÂN)

 

CUA HOÀNG ĐẾ

 

Một con cua Hoàng Đế

Giá những mười triệu đồng.

Tôi nghe người nói thế.

Các bác có tin không?

 

Con cua mười triệu ấy

Được đưa lên bàn ăn,

Hầu các quan lãnh đạo.

Tất nhiên tiền của dân.

 

Ăn gì mà kinh thế?

À, tiếp khách, “ngoại giao”.

Có hóa đơn thanh toán,

Không đút túi đồng nào.

 

Quan gì mà sang thế?

À, mấy bác nhà quê,

Mấy năm trước cày ruộng,

Giờ cà vạt, com-lê.

 

Đâu chỉ cua Hoàng Đế,

Còn tôm hai triệu đồng…

Bữa tiệc khoảng trăm triệu,

Coi nhẹ như lông hồng.

 

Mà họ là đầy tớ,

Nhớ nhé, đầy tớ dân,

Đã học đạo đức Bác,

Về chữ kiệm, chữ cần…

 

Sau đấy, tôi dám chắc,

Chúng sẽ dạy chúng ta

Liêm khiết người cộng sản,

Tránh lãng phí, xa hoa.

 

Xin lỗi, tôi xúc động,

Suýt mửa, lòng nôn nao.

Chúng nó giờ vậy đấy.

Các bác nghĩ thế nào?


THÁI BÁ TÂN 

No comments: