Tuesday, March 9, 2021

XUÂN CÁCH TRỞ (TRANG CHÂU)

 


Xuân cách trở

Nửa vòng trái đất ta đi
Giáp vòng sinh tử còn gì nữa đây?
Nhớ quê, quê của những ngày
Gấm hoa thưở trước, dạn dày hôm nay
Nhớ người áo trắng thơ ngây
Vướng cơn bụi đỏ héo gầy tâm tư

 Ta, từ thay tiếng, đổi từ
Bơ vơ xứ lạ, mệt nhừ áo cơm
Chiếu chăn không ấm nỗi buồn
Ngày đơn chiếc đợi, đêm mòn mỏi trông
Lấy ai tâm sự với cùng
Lòng mong gặp lại tấm lòng thủy chung
Mơ ngày biển gọi về sông
Cách bao nhiêu dặm lệ mừng bấy nhiêu

Xuân hồng không thắm quê yêu
Xuân nơi đất khách trăng heo hút mờ
Em ơi, gắng đợi gắng chờ
Một ngày nắng ấm như mùa xuân xưa
Chứ bây giờ, với bây giờ
Dẫu thương dẫu nhớ vẫn chưa thể về 


                                Trang Châu

No comments: