Wednesday, March 24, 2021

CỐ GẮNG LÊN (THƠ Ý NGA- PHỔ NHẠC VÀ TRÌNH BÀY: NHÓM DÂN CHỦ CA)

 
CỐ GẮNG LÊN!

Thơ: Ý Nga

Phổ nhạc & trình bày: Nhóm DÂN CHỦ CA

https://www.youtube.com/watch?v=zmywtX_AA8A 

http://www.danchuca.org/128kbps/CoGangLen.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/CoGangLen.mp3 (lo-speed)

http://www.danchuca.org

http://www.danchuca.org/22Kbps/VoSan.mp3 (dial-up)

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml

http://www.danchuca.org

 

Lời nhạc: Dân Chủ Ca 

Đi trên đôi chân này này

Là bộ óc hăng say,

Đi trên đôi chân này này

Nhẹ như áng mây bay.

 

Đi trên đôi chân này, này

Dấn Thân vào Việc Chung,

Đi trên đôi chân này, này

Sống tự tại ung dung.

 

Coi thường đời riêng khổ

Lo giúp người bất hạnh,

Tìm mọi cách góp sức . . (ư)

Sống tự tại ung dung.

 

Đi trên đôi chân này, này

Danh lợi nào không tàn?

Đi trên đôi chân này, này

Lòng son gửi thế gian!

 

Nhan sắc rồi cũng nhạt,

Danh lợi nào không tàn?

Duy nét đẹp còn mãi . . (í) . .

Lòng son gửi thế gian!

 

La . . . la . . .  la

 

 

Thơ 

Đi trên đôi chân này,

Là bộ óc hăng say,

Coi thường đời riêng khổ

Nhẹ như áng mây bay.

 

Lo giúp người bất hạnh,

Dấn Thân vào Việc Chung,

Tìm mọi cách góp sức.

Sống tự tại ung dung.

 

Nhan sắc rồi cũng nhạt,

Danh lợi nào chẳng tàn?

Duy nét đẹp còn mãi:

Lòng son gửi thế gian!

 

Ý Nga, 31.7.2006.

 

Preview YouTube video Cố Gắng Lên - Trưởng Sơn Ca Mơ Mộng (Ý Nga) - Nguyễn Văn Thành - An Minh

https://www.youtube.com/watch?v=zmywtX_AA8A


Cố Gắng Lên - Trưởng Sơn Ca Mơ Mộng (Ý Nga) - Nguyễn Văn Thành - An Minh

TRÁNH XA PHƯỜNG CHAO ĐẢO
Đường kính tóc rất nhỏ
Mà ngăn lối nước đi
Em muốn làm chuyện lớn
Kết đoàn nhớ kiên trì!
 
Chọn bạn đồng hành kỹ
Nương tựa lúc hiểm nguy
Tránh xa kẻ ấu trĩ
Dụ dỗ điều bất tri.
Ý Nga, 12.3.2021


KHUYẾN KHÍCH
*
(Tặng các em Hướng Đạo Sinh thích viết lách)
*
Em có viết, xin nêu điều lợi ích
Tạo thân tình, mến, thích đến cùng nhau
Sẻ* chia đau, góp yêu dấu ngọt ngào
Tâm nhân hậu mà “phun châu, nhả ngọc
Ý Nga, 29-5-2012
*Sẻ: san sẻ


No comments: