Tuesday, March 23, 2021

QUỐC GIA DUY NHẤT KHÔNG NHIỄM COVID-19 VÀ KHÔNG BỊ UNG THƯ.

 

Quốc Gia Duy Nhất Cho Tới Thời Điểm Này Không Có Người Bị Nhiễm CoVid_19, Không Có Người Bị Ung Thư.

Đó chính là Vương Quốc Bhutan...

 

Có một điều tuyệt vời là Đức Vua và Hoàng Hậu của Bhutan là những người đều ăn Chay trường. Bhutan được thế giới công nhận là quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới. Quốc Vương hiện tại Jigme Khesar Namgyel Wangchuck sinh năm 1980, người được thế giới nhìn nhận là một nhà lãnh đạo đương đại ấn tượng nhất.

Bhutan là một đất nước đặc biệt, dân chúng không sát sanh, không giết bò, heo hay gà vịt... không câu cá và bắn chim.Trong nước không có trộm cướp và bạo động... Đi ra khỏi nhà chẳng cần khóa cửa. Rau trái thì được trồng toàn bộ không dùng phân hóa học, không thuốc trừ sâu, họ sống hòa thuận không có cãi cọ.Tuổi thọ trung bình của họ là trên 90 tuổi. Ung thư với họ là chưa từng có.

 

Thống kê cho tới thời điểm này Bhutan không có người nhiễm Covid_19, điều này đã minh chứng cho việc ăn chay của họ, không sát sanh của họ đã đem lại quả báo rất tốt.Mọi thiên tai và dịch bệnh đều không có đủ nguyên nhân để xâm nhập vào Vương Quốc này.

 

Đặc biệt hai lĩnh vực Giáo dục và Y tế của Bhutan đều được miễn phí, thực sự khiến chúng ta vô cùng ngưỡng mộ. Trong nhà Phật mà nói thì Bhutan đã là một quốc gia làm biểu pháp cho thế giới thấy, là tấm gương cho sự hạnh phúc. Cũng chính là quả báo tốt đẹp như trên kinh Phật nói: Không sát sanh thì được quả báo khỏe mạnh trường thọ.Thật sự là có đạo lý.

Xin trân trọng cảm ơn đất nước Bhutan!

Nguồn: internet

No comments: