Wednesday, September 1, 2021

BIỂN NHỚ 10 (BẰNG SƠN)

 Biển Nhớ 10   💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧


Sao em khóc khi đang vui cùng biển
Sợ sóng vồ cướp mất trái tim chăng???
Bao ngày qua cũng đủ để hiểu rằng
Muôn vạn kiếp biển là người đến trễ

Sao em sợ nắng chiều lam đến thế???
Đôi má hồng ửng đỏ giữa trùng dương
Hỏi làm gì cho lòng phải vấn vương
Người cũng sẽ rời xa vòng tay biển

Dẫu thế nào em vẫn là kỷ niệm
Một cuộc tình theo dòng nước dần xa
Chút rong rêu vướng trên lọn tóc ngà
Khi lượt chải sợi tơ tình đứt đoạn

Biển thầm trách thời gian như gió thoảng
Người bên ta sao phải vội rời xa
Chẳng còn ai ngồi ngắm dãy ngân hà
Nghe sóng vỗ nghẹn ngào lời biển nhớ

    
🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

                                         Biển Nhớ 10
            Bằng Sơn

No comments: