Friday, November 5, 2021

CÁM ƠN (HÀ ĐÌNH LAN)

 Hà Đình Lan

Cám ơn

Cám ơn tóc ngắn tóc dài/ tóc đan sợi rối cột hoài đời nhau. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Cám ơn em vẫn bên ta

trải bao dâu bể vẫn là của nhau

Cám ơn sợi tóc đổi màu

đêm thao thức khúc Gành Hào mênh mang


Cám ơn tai nghễnh tai ngang

thoảng trong âm vọng gió ngàn ngàn lay

Cám ơn rượu uống cứ say

bên kia thương nhớ bên này nhớ thương.


Cám ơn bụng tự nhiên… tròn

hóa ra cơm áo vẫn còn thương ta!

Cám ơn hai mắt chợt nhòa

mà trăm năm hỡi có là trăm năm?

Cám ơn mặt bắt đầu nhăn

ừ thì vinh nhục có ngần đó thôi!

Cám ơn giấc ngủ đầu nôi

như sông cứ chảy mặc đời ngó lơ

Cám ơn nước mắt tuổi thơ

từ trong cội rễ có chờ đợi ai?

Cám ơn răng lại lung lay

từ tâm vô lượng vàng phai đất trời.


Cám ơn tay vẫy tay mời

tay che giông bão che đời tỉnh say

Cám ơn tóc ngắn tóc dài

tóc đan sợi rối cột hoài đời nhau

Cám ơn tóc đỏ tóc nâu

thương thân tóc trắng, bạc đầu tóc sâu

Cám ơn lưng ngấm ngầm đau

trách chi sắc bất ba đào dị nịch nhân?


Cám ơn đau nhức bàn chân

mà sao nỗi nhớ cứ gần cứ xa

Cám ơn em vẫn thương ta…

 


No comments: