Wednesday, November 24, 2021

HOA TƯƠI TRÊN CÁT (NHẤT PHƯƠNG)

 


Hoa Tươi Trên Cát


Đêm mơ, trở giấc nhìn Mai trắng

nghiêng ngã bên triền đá xác xơ

sa mạc bừng quang tươi dưới nắng

ngây ngất, hồn hoa cũng chẳng ngờ.

 

Hoa bay xa nước, xa hoàng mộng

lừng lửng trời cao, vắng bóng trời!

gió lốc xoáy mòn thân cát bỏng,

tím lòng ly xứ, phiến sầu khơi.

 

Mơ thêm gót đỏ, khua sờn gót

guốc mộc từng đôi thả nhạc vàng

lỡ phiếm, tơ chùng ngân phiếm lỡ

xoáy mòn tâm thức mỗi mùa sang.

 

Quê hương ngày ấy nồng Xuân sớm

âu yếm, Hạ tìm cánh phượng treo

lá Thu khoe dấu tình trong nón

Đông háu hức nằm ngóng tuyết reo.

 

Hồn hoa trên cát, phơi nhân cách

gói ghém vô thường đổi thủy chung

đá ơi vun góp nguồn hy vọng

xoá hết tàn phai giữa mịt mùng.

 

Nhất-phương.

 


No comments: