Wednesday, November 17, 2021

CẢM TÁC MÙA THU (NHẤT HÙNG) & ẤM CẢ HỒN THƠ ẤM CẢ DUYÊN (HOA VĂN)

 

CẢM TÁC MÙA THU


Vòng đời như lá có đâu lâu
Mà lại trải qua mấy bể dâu
Lúc chiến cuộc nhiều phen khốn khổ
Lúc thiên tai lắm bận cơ cầu
Lúc nhân họa vạn điều đương mặt
Lúc dịch bệnh muôn thứ đối đầu
Càng ngẫm càng sầu, sầu chất ngất
Bao nhiêu lá rụng bấy nhiêu sầu.

Nhất HùngẤM CẢ HỒN THƠ ẤM CẢ DUYÊN

Xưa tôi làm lính lại làm thơ
Cái đẹp trong thơ đẹp cũng vừa
Áo lính áo thơ mơ với mộng
Một thời yêu lính suốt đời thơ

Nay đến mai đi vẫn nụ cười
Cho dù thi phú cũng rong chơi
Tôi đem tất cả vào trong nhớ
Dẫu trắng tay đời dạ vẫn vui

Tôi lính văn chương lãng mạn nhiều
Tránh sao cho được chữ thương yêu
Tình thơ tình lính tôi đều có
Mấy chữ ân tình lẽo đẽo theo

Cho đến hôm nay những bước đi
Áo thơ còn đó ước mong gì
Tâm tư xin gửi đi vài hướng
Tình đã trăm phần ấm áo thi

Tuổi chẳng còn bao tóc bạc rồi
Mà tình em mãi mãi trăng soi
Là Hoa trong trái tim thơ đó
Đẹp cả tình thơ đẹp cuộc đời

Giờ chỉ còn thơ thơ với em
Mùa hoa đã nở mộng êm đềm
Em trao một tấm lòng như đã
Ấm cả hồn thơ ấm cả duyên.


Hoa Văn
11/1/2021


No comments: