Monday, November 29, 2021

CHẠNH NHỚ (NGUYỄN T. LỆ DUNG)

 Nguyễn T. Lệ Dung

Chạnh nhớ

Quanh ta còn mấy người thân/ Ngậm ngùi, lặng nhớ bao lần tiễn đưa. (Hình: Nguyễn Bá Trạc)

 

Ngoài trời, mây phủ mờ sương

Không gian, gợi nhớ người thương đời mình

Gia đình, bạn hữu thân tình

Kẻ còn, người mất, ảnh hình khó quên

Người đi, người ở, buồn tênh

Ðơn côi, lối cũ gập ghềnh bước chân

Quanh ta còn mấy người thân

Ngậm ngùi, lặng nhớ bao lần tiễn đưa

Lòng tràn kỷ niệm ngày xưa

Dù bao năm tháng, ngỡ vừa hôm qua

Thời gian cứ mãi trôi xa

Mong duyên tái ngộ, bạn ta cùng chờ.


No comments: