Monday, November 8, 2021

THÁNG MƯỜI CÚC VÀNG NỞ (SUE THANH XUÂN TRẦN)

 Sue Thanh Xuân Trần

Tháng Mười cúc vàng nở

Tháng Mười cúc nở lạnh lùng/ Lòng con nhớ mẹ vô cùng, mẹ ơi! (Hình minh họa: Sean Gallup/Getty Images)

Ngoài vườn nở rộ cúc vàng

Như thầm báo đã Thu sang tháng Mười

Cắt tặng mẹ hoa còn tươi

Để bàn cúng Phật cầu xin an lành

Đường về nhà mẹ xa  xôi

Vượt qua bao núi bao đồi xanh tươi

Lái trăm cây số chẳng lười

Chỉ mong thấy mẹ nụ cười trên môi

Mẹ hiền nay đã xa rồi

Đường xưa bỗng thấy đơn côi, mịt mùng

Tháng Mười cúc nở lạnh lùng

Lòng con nhớ mẹ vô cùng, mẹ ơi!

 


No comments: