Saturday, November 6, 2021

MƯỜI BỐN CÁI NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI (CỔ HÁN VĂN -LBS DỊCH)

 


MƯỜI BỐN CÁI NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI

 

Kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời là bản thân mình

 

Thất bại lớn nhất trong cuộc đời là tính kiêu ngạo

 

Sự lừa dối lớn nhất trong cuộc đời là sự thiếu hiểu biết

 

Nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời là lòng ghen tị

 

Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời là tự bỏ rơi mình

 

Tội lỗi lớn nhất trong cuộc đời là tự lừa dối bản thân

 

Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời là hạ thấp lòng tự trọng

 

Sự ngưỡng phục lớn nhất trong cuộc đời là phấn đấu hướng thiện

 

Sự phá sản lớn nhất trong đời là nổi tuyệt vọng

 

Của cải lớn nhất trong cuộc đời là sức khỏe

 

Món nợ lớn nhất trong cuộc đời là nhân tình

 

Món quà lớn nhất của cuộc sống là sự tha thứ

 

Thiếu sót lớn nhất của cuộc đời là từ bi và trí tuệ

 

Niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời là sự rộng lượng.

 

Nguồn : cổ Hán văn

~ LBS dịch


No comments: