Wednesday, November 24, 2021

ĐỊNH NGHĨA VỀ VỢ.

 

Định Nghĩa Về Vợ Quá Hay

 

Vợ là quả ớt chín cây,

Đỏ tươi ngoài vỏ nhưng cay trong lòng.

Vợ là một đóa hoa hồng,

Vợ là sư tử Hà Đông trong nhà.

Vợ là nắng gió mưa sa,

Vợ là giông tố phong ba bão bùng.

Nhiều người nhờ vợ nên ông.

Nhiều anh vì vợ mất không cơ đồ,

Vợ là suối những nguồn thơ

Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy.

Vợ là một chút men say,

Là nước hoa bưởi thơm ngây ngất lòng.

Vợ là một áng mây hồng,

Vợ là hoa hậu để chồng đắm say.

Vợ là khối óc bàn tay

Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta.

Vợ là nụ,vợ là hoa

Vợ là chồi biếc , vợ là mùa xuân.

Vợ là tín dụng nhân dân

Vợ là kế toán giải ngân trong nhà.

Vợ là biển rộng bao la

Vợ là hương lúa đậm đà tình quê.

Vợ là gió mát trưa hè

Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông.

Vợ là chỗ dựa của chồng

Nhiều anh dám bảo vợ không là gì?

Khoan khoan hãy nghĩ lại đi

Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu.

* * * * *

Nghìn năm con tạo xoay vần

Đàn ông sợ vợ muôn phần khôn ngoan.

Đàn ông nịnh vợ thì sang

Đàn ông chê vợ tan hoang cửa nhà.

Mấy lời nhắn nhủ gần xa

Làm chồng phải biết vợ là trời cho!

Sưu tầm


No comments: