Tuesday, November 30, 2021

KHÓC THƯƠNG CHÍ SĨ NGÔ ĐÌNH DIỆM (NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT)

 

KHÓC THƯƠNG CHÍ SĨ
NGÔ ĐÌNH DIỆM – VĨ NHÂN THỜI ĐẠI


Con đau xót, khóc cha già dân tộc,
Chết anh hùng vì tổ quốc vì dân,
NGÔ TỔNG THỐNG là vĩ nhân thời đại,
Mãi muôn đời cả thế giới tiếc thương.

Cha bị giết trong xe tăng bọc thép,
Bằng dao găm, đâm chém nát cả người,
Chết tức tưởi không một lời trăn trối,
Máu tuôn trào, ghê sợ quá trời ơi!

NGÔ TỔNG THỐNG, suốt một đời kham khổ,
Sống vì dân, xây Dân Chủ phú cường,
Vì quốc thể, nhất quyết không lùi bước,
Trước bạo tàn hay áp lực ngoại bang.

Cha đã chết theo con đường Thánh giá,
Không hận thù và hỷ xả thứ tha,
Con khấn vái vị cha già dân tộc,
Xin cầu bầu dân nước Việt Tự Do.Trước di ảnh xin nguyện thề ghi nhớ,
Lời hịch truyền con ghi rõ bên tai,
“Người tiến bước, hãy theo người tiến bước.”
“Người chết đi hãy tiếp nối gương người.”

Ngày quốc nhục, xin thỉnh Ngài chứng giám,
Toàn quân dân thành tâm cám ơn Ngài,
Đây hương quý với cả trời thương nhớ,
Khắc tên Ngài trên bia đá muôn đời.
https://ci3.googleusercontent.com/proxy/PXbrpS7ebh90Hfbmh-_iejwExxYgA5kP3aOBUYtcAVndQznjK3AQMKdn0CI_0yjW2EmkJyv9pMhVtpkwDYS10GyHTntB7cvlSprwLN0ENS4DJ_TKRVCLx5e38Pw=s0-d-e1-ft#http://www.nhayduwdc.org/i/vv/hoa/hong/T242_CanhHoaHongDoTham_D_72x50.png
NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT


No comments: