Saturday, November 27, 2021

ĐÊM MỘNG KHÔNG TRĂNG (PHAN NGHĨA)

 Đêm mộng không trăng

Một mai kia ta gặp người dưới mộ/ Trái tim này lạnh chết giữa mùa đông. (Hình: Triết Trần)


Trăng mờ xuống cho hồn ta đá sỏi

Là giai nhân hay ác quỷ mộng du

Ôm hình hài về nơi chốn phù du

Kiếp phong trần xa rời quê cũ

Hỏi nhân gian còn chỗ nào bám víu

Hay mỏi mòn chờ đợi hóa rong rêu

Người về đâu nơi phương trời vô định

Bàn tay gầy bươn chải bãi hồng hoang

Nằm hôn mê nghe hồn xưa mục rữa

Cõi đi về hoang vắng cả chiều mưa

Bên cung đàn ai dìu ai lạc lối

Mộng đêm dài thao thức bóng hình ai

Có phải đây ngã đường về địa ngục

Phấn son nào xóa bỏ mối tình xưa

Giấc ngủ đêm dài bừng lửa cháy

Dấu xưa hồn đòi mạng chốn thương đau

Người ta đây thịt nát xương tàn

Cứ mang lấy vùi tan tro lửa

Hướng ngao du mặc lời vay kinh kệ

Kiếp lưu đày vẫn réo gọi đêm thâu

Một mai kia ta gặp người dưới mộ

Trái tim này lạnh chết giữa mùa đông.


Phan Nghĩa


No comments: