Saturday, July 2, 2022

CẢM TẠ MIỀN NAM (PHAN HUY)

 

CẢM TẠ MIỀN NAM
Đã từ lâu , tôi có điều muốn nói
Với Miền Nam , miền đất nước điêu linh
Một lời cảm ơn tha thiết chân tình
Của Miền Bắc , xứ ngàn năm văn vật
Tôi còn nhớ sau cái ngày “ thống nhất “
Tôi đã vào một xứ sở thần tiên
Nếp sống văn minh dân khí dịu hiền
Cơm áo no lành con người hạnh phúc
Tội đã ngạc nhiên với lòng thán phục
Mở mắt to nhìn nửa nước anh em
Mà đảng bảo là bị lũ ngụy quyền
Áp bức , đoạ đày , đói ăn , khát uống
Trước mắt tôi một Miền Nam sinh động
Đất nước con người dân chủ tự do
Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô
Giận đảng giận đoàn bao năm phỉnh gạt
Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt
Tôi chẳng biết gì ngoài bác , đảng “kính yêu”
Xã hội sơ khai tẩy não , một chiều
Con người nói năng như là chim vẹt.
Mở miệng ra là nhớ ơn bác đảng
Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh
Đuốc soi đường chủ nghĩa Mác Lê Nin
Tiến nhanh tiến mạnh tiến lên đường vô sản.
Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng
Xã hội thụt lùi người kéo thay trâu
Cuộc sống xuống thang , tính bằng tem phiếu
Thân phận con người chẳng khác bèo dâu !
Cảm tạ Miền Nam phá màn u tối
Để tôi được nhìn ánh sáng văn minh
Biết được nhân quyền tự do dân chủ
Mà đảng từ lâu bưng bít dân mình
Cảm tạ Miền Nam soi đường chỉ lối
Đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng
Của vua Hùng Vương quốc tổ giống Rồng Tiên
Chứ không phải Các Mác và Lê-Nin ngoại tộc
Cảm tạ Miền Nam mở lòng khai phóng
Đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu
Mà trước đây tôi có biết gì đâu
Ngoài trung quốc và liên xô đại vĩ
Cảm tạ Miền Nam một thời làm chiến sĩ
Chống lại Cọ^ng nô cuồng vọng xâm lăng
Hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ
Dù không thành công cũng đã thành nhân.
Tác Giả : PHAN HUY

No comments: