Wednesday, July 6, 2022

CHỊ ƠI (DANH HỒ NGỌC)

 Danh Hồ Ngọc

Chị ơi.

Vu quy pháo nổ vang rền/ Chị ơi! Em mới bên thềm mười lăm. (Tranh: Mai Thứ)

 

Chị thương với mái tóc thề

Nét trinh nguyên ấy, say mê tôi nhìn

Lần đầu định nghĩa chữ tình

Yêu đơn phương mới biết mình ngu ngơ

Thế rồi tìm những vần thơ

Ngày xưa hoàng thị, đợi chờ trao tay

Dõi theo bước vắn bước dài

Niềm riêng nào dám tỏ bày cùng ai

Bắt đầu điếu thuốc trên tay

Tập làm người lớn miệt mài sớm trưa

Cà phê quán vắng lưa thưa

Nhỏ từng giọt đắng đong đưa những buồn

Giận mình tuổi hãy còn son

Giận chị đẹp quá làm mòn tim em

Vu quy pháo nổ vang rền

Chị ơi! Em mới bên thềm mười lăm.


No comments: