Wednesday, July 27, 2022

TÌNH YÊU TRẢ LẠI TRĂNG SAO (DƯ THỊ DIỄM BUỒN)

 

TÌNH YÊU TRẢ LẠI TRĂNG SAO

TÌNH YÊU TRẢ LẠI TRĂNG SAO Thơ: Dư Thị Diễm Buồn Diễn ngâm: Hồng Vân PPS: Hương Hoài Điệp

www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=8UtvbRfKQFE

No comments: