Friday, July 8, 2022

CON SỐ VỀ LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM BỊ NGHI NGỜ KHÔNG PHẢN ẢNH ĐÚNG THỰC TẾ (VOA -GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Con số về lạm phát của Việt Nam bị nghi ngờ không phản ánh đúng thực tế

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Con số về lạm phát của Việt Nam bị nghi ngờ không phản ánh đúng thực tế”. Việt Nam công bố chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng chưa đến 2,5% trong 6 tháng đầu năm nay. Trong khi đó, nhiều người dân than phiền rằng lạm phát thực tế cao hơn nhiều. Vì sao lại có sự vênh này?


https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/699910657769538

No comments: