Saturday, July 23, 2022

TÌNH HƯ ẢO (TOÀN PHONG)

 


Tình Hư Ảo

(Toàn Phong)

 

Anh tìm em trên vòng tròn lượng giác,

Nét diễm kiều trong tọa độ không gian.

đôi trái tim theo nhịp độ tuần hoàn,

Còn tất cả chỉ theo chiều hư ảo.

Bao mơ ước, phải chi là nghịch đảo,

Bóng thời gian, quy chiếu xuống giản đồ.

Nghiệm số tìm, giờ chỉ có hư vô,

đường hội tụ, hay phân kỳ giải tích.

Anh chờ đợi một lời em giải thích,

Qua môi trường có vòng chuẩn chính phương.

Hệ số đo cường độ của tình thương,

Định lý đảo, tìm ra vì giao hoán.

Nếu mai đây tương quan thành gián đoạn,

Tính không ra phương chính của cấp thang.

Anh ra đi theo hàm số ẩn tàng,

Em trọn vẹn thành phương trình vô nghiệm

 

Làm Thơ Tình Em Đọc - Lâm Nhật Tiến (ASIA 23)

https://www.youtube.com/watch?v=CVs6X_YKWxU&ab_channel=AsiaEntertainmentOfficial


No comments: