Friday, July 29, 2022

ĐÔNG NAM Á BỊ TỔN THƯƠNG NHIỀU VÌ NẠN LẠM PHÁT (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Đông Nam Á bị tổn thương nhiều vì nạn lạm phát”. Lạm phát cao làm các nước Đông Nam Á bị "nghèo hơn" và "đói hơn", theo đánh giá của nhiều nhà kinh tế. Mặc dù các nước này đang cố chống chọi, nhưng điều khó khăn cho họ là nguồn lực thì có hạn trong khi không biết lạm phát sẽ kéo dài bao lâu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=SGsaxQPyl6A


No comments: