Thursday, July 14, 2022

THỦ TƯỚNG SHINZO ABE (HỒ CÔNG TÂM & THƠ HỌA)

 

THỦ TƯỚNG SHINZO ABE -Thơ Hồ Công Tâm và Họa


 

THỦ TƯỚNG SHINZO ABE

 

Về hưu dưỡng bệnh có gì sai,

Thế lực nào thuê ám sát Ngài?!

Thủ tướng anh minh đầy đức độ,

Vĩ nhân lỗi lạc bậc kỳ tài.

Thương dân phục vụ lòng ưu ái,

Yêu nước đấu tranh dạ miệt mài.

Thế giới khắp nơi đều kính phục,

Cầu mong Nhật Bản thoát chông gai.

Texas, July 10th 2022

HỒ CÔNG TÂM

 

Thơ Họa:

 

THƯƠNG TIẾC NGÀI THỦ TƯỚNG

 

Dục vọng điên cuồng,ác quỷ sai

Dốc tâm tà độc triệt tiêu Ngài !

Nơi đâu ẩn núp thằng hoang tưởng

Chốn ấy lâm nguy đấng thực tài

Mất một tấm lòng đang cống hiến

Mất bao trí tuệ đã dùi mài

Abe cuốn hút niềm tin Nhật

Trong mắt kẻ thù nhói tựa gai…

Lý Đức Quỳnh

11/7/2022

No comments: