Wednesday, July 6, 2022

THƯƠNG NHỚ (BẰNG SƠN)

 


Vòng hoa thắm đưa người đi vạn dặm

 

(Thương gởi các anh chị một bài thơ về mẹ của BS)

 

Vòng hoa thắm đưa người đi vạn dặm

Để lại đời tiếng nức nở con thơ

Vừa tiễn cha nay lại đứng giữa trời

Nhìn bóng mẹ quyện theo vòm mây trắng

 

Bờ môi đã bao nhiêu lần mặn đắng

Khóc cho người giờ lại khóc cho ta

Một mai nầy ngày mừng lễ mẹ cha

Cài hoa trắng nhớ thương người khuất mặt

 

Tình mẫu tử vội tan trong khoảnh khắc

Ơn sanh thành lặng theo gió chiều trôi

Mẹ đi rồi đời con sẽ mồ côi

Ai trách mắng những khi con lầm lỗi

 

Bài ca mẹ ru con thời tóc rối

Đã theo làn hơi thở cuối dần xa

Ước gì mây dừng lại dưới trăng tà

                          Cho con thấy bóng mẹ hiền trở lại....😢😢😢😢

 

Thương nhớ

Bằng Sơn 2020

No comments: