Sunday, July 31, 2022

GIÃ TỪ SÂN KHẤU (BẰNG SƠN)

 


Với tâm tình mến mộ , BS làm bài thơ nầy xin chào giã từ khi được biết tin nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ rời xa sân khấu Thuý Nga Paris .

Những cống hiến của nhà văn vào nền văn hoá, văn học và nghệ thuật Việt Nam như ngọn đuốc luôn soi sáng cho thế hệ  trẻ một tầm hiểu biết thật sâu rộng về quê hương nước Việt của chúng ta .
Xin chúc nhà văn và  gia đình mọi điều tốt đẹp nhất !


   Bằng Sơn và đại gia đình

Giã Từ Sân Khấu

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

 

 

Paris ơi xin giã từ nhau nhé

Ba mươi năm thôi cũng đủ một thời

Cổ thụ già cành lá sẽ rụng rơi

Tay run rẩy dòng chữ mờ nét mực

 

Paris ơi dòng sông Seine thổn thức

Khi đêm về sân khấu vắng hình anh

Khúc nhạc tình trên cung phím ngân vang

Rồi ai sẽ viết lời văn dẫn chuyện ???

 

Paris ơi xin nhớ đừng lưu luyến

Xỉn chớ buồn lòng văn sĩ thêm đau

Ba mươi năm tóc cũng đã phai màu

Rồi cũng phải xa ánh đèn sân khấu

 

 

Paris hỡi chào giã từ Ngọc Ngạn

Cảm ơn anh cho ta biết tự hào

Một giống nòi nền văn hoá Văn Lang

Một dân tộc da vàng đầy kiêu hãnh

 

🔹🔹🔹🔹🔶🔶🔶🔶🔹🔹🔹🔹

 

Bằng Sơn

 

 

No comments: