Wednesday, October 18, 2017

BỐN MƯƠI NĂM RỒI SAO (Lê Mậu)


Bốn mươi năm rồi sao ?
Vẫn còn nhớ năm nào
Môi xưa giờ lỗi hẹn
Anh vẫn hỏi vì sao.?
Bốn mươi năm rồi sao ?
Bóng ngày tháng qua vèo
Mây trôi xa cuối trời
Lại cứ hỏi vì sao.?
Đêm đêm giấc chiêm bao
Thấy em như thưở nào
Môi ngoan và mắt biếc
Lại cứ hỏi vì sao.?
Vì sao, và vì sao ???
Bốn mươi năm một đời !
Như cơn gió bay qua... ngậm ngùi
Có từng đêm thao thức
Bâng khuâng nhớ thương ai.! (còn ai nũa?)
Vì sao và vì sao ?
Bốn mươi năm lạnh lùng
Em đâu biết , xa xăm nghìn trùng
40 Năm Rồi Sao ?
Mỏi mòn bao thương nhớ
Sao em vẫn xa xôi.
Bốn mươi năm rồi sao ?
Tháng ngày cũ đâu rồi ?
Nơi đây nơi xứ người
Ai về đếm vì sao. ! ( vớ vẫn ! Rỏ khì ! (Monkey sees monkey does)
Mắt trông lên trời cao
Chút tình.. bỗng dạt dào ( Thôi mà. Bỏ di 8 )
Môi xưa giờ lỗi hẹn (hẹn chi nua! for what?)
Lại cứ hỏi vì sao.? (Lẫn thẫn! rỏ chắn!)


Châu Đình An; Thơ: Lê Mậu

No comments: