Saturday, October 7, 2017

TIN BUỒN: CỤ ÔNG TRẦN VĂN GIANG TỪ TRẦN


TIN BUỒN
Được tin buồn,
Nhạc phụ của anh Hà Ngọc Quỳnh (cựu Hội Trưởng Hội Ái Hội Ái Hữu Phú Yên), là cụ ông TRẦN VĂN GIANG đã từ trần ngày 2 thánh 10, năm 2017 tại San Jose, hưởng thọ 88 tuổi.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


No comments: