Friday, October 13, 2017

TIN BUỒN: THẦY HUỲNH TẤN TRÍCH TỪ TRẦN


Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,
Anh Phạm Hồng Thái (Phoenix) cho biết thầy Thầy Huỳnh Tấn Trích (Don), Cựu Giáo Sư Bồ Đề, Tuy Hòa, Phu quân của cô Nguyễn Thị Hồng Bích (Nhà Trẻ Tình Thương, Tuy Hòa) qua đời vào ngày 5 tháng 10, năm 2017, hưởng thọ 77 tuổi.
Cám ơn anh Phạm Hồng Thái đã gởi cáo phó và di ảnh của thầy Trích.
Xin hãy thắp một nén hương lòng để tiễn đưa linh hồn thầy Trích về an nghỉ trong cánh tay yêu thương của Chúa.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


No comments: