Thursday, October 12, 2017

GẶP LẠI ATLANTA (Cống Huy)


huy 2.JPG

Atlanta!
Chia tay em giữa mùa thu 71.
Đưa tiễn tôi về,
Chỉ có lá vàng rơi.
Atlanta nhìn theo,
Vẫy tay chào, không nói .
Ở cuối chân trời xa,
Vạt mây trắng ngậm ngùi.


Từ đó dòng đời ngược xuôi,
Thế sự thăng trầm.
Đành lòng giấu kín trong tim ,
Atlanta chỉ còn là kỷ niệm.
Và trong tận cùng sâu thẳm,
Tôi mơ ... có một ngày bên em ...


Bốn mươi sáu năm sau.
Khi tóc đã phải mầu,
Mới nhận được tin vui:
"Atlanta tưng bừng mở hội"
Cũng vào mùa thu,
Nhưng chưa lá vàng rơi.


Gặp lại Atlanta, xúc động nghẹn lời.
Giống như chuyện liêu trai thần thoại.
Atlanta !... Em vẫn tuyệt vời,
Và đẹp như chiêm bao ...

Atlanta 01 Oct . 17
huy 4-1.JPG
Anh Nguyễn Cống Huy

No comments: