Thursday, October 26, 2017

RIP: CỤ BÀ NGUYỄN HỰU CHIÊU

Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,
Được tin Thân mẫu của quý chị:
Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Băng, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Lành và Nguyễn Thị Kim Thoa là

Cụ Bà Quả Phụ NGUYỄN HỮU CHIÊU
Nhũ danh NGUYỄN THỊ PHÁT
Pháp danh DIỆU AN ĐỒNG CHÂN
Đã mãn phần vào ngày 24 tháng 10 năm 2017
Tại Fountain Valley, California, USA
HƯỞNG THỌ 100 TUỔI.

No comments: