Thursday, October 12, 2017

NHỮNG LỐI MÒN XƯA (Võ Trần Nguyên An)


Những lối mòn xưa. Võ Trần Nguyên An
Mùa thu đến rồi. Cả một trời thương nhớ hao gầy vấn vương quấn quýt buồn thương kỷ niệm. Một trời thương. Một trời yêu. Một đời dang dở, nhưng trái tim anh vẫn ngọt ngào hy vọng dẫu cho tờ thư đã lẻ bóng rồi.
    NHỮNG LỐI MÒN XƯA
Lá mùa thu ươm sắc
Trên những lối mòn xưa
Chân nào trơ gót lạ
Trong nụ cười héo hon
Tóc trời che giọt ấm
Hoa anh nở nụ vàng
Lúa hò reo dưới đất
Mầm tươi nhụy chín tròn
Trên những lối mòn xưa
Lá hồng tơ thu lạnh
Trong một trái tim anh
Mưa ngọt ngào hy vọng

Sông Xanh. Nguyễn Huệ. 1974

Thắp sáng một nụ buồn
Hôn tờ thư lẻ bóng
Đốt cháy linh hồn mình
Thương cuộc tình lỡ muộn
Hong sầu trơ gốc rạ
Mưa vàng trên lối đi
Chân tìm ê ẩm đất
Mây vướng cỏ xuân thì
Thôi tình đầu vô vọng
Thôi tim nhỏ hoàng hôn
Lúa xanh đùm hơi thở
Lúa reo dưới chân người
Trên những lối mòn xưa
Run hồn anh giọt nắng
Le lói trời bên kia

Võ Trần Nguyên An

No comments: