Thursday, October 12, 2017

GẶP NHAU ĐH 7 & GẶP ANH (Trần Kim Trọng)

Ktrong 2.PNG
GẶP NHAU ĐH 7


Anh Washington, tôi từ Texas.
Hẹn nhau về Đại hội Atlanta.
Cùng Hoà-xuân, cùng đất Phú quê nhà.
Nay gặp lại nơi quê nguòi , xứ Mỹ.
Bao năm tháng cày mài khg ngừng nghỉ.
Quên bạn bè, quên cả những người thân.
Đại hội hôm nay, hạnh phúc muôn phần.
Tay nắm chặt, tình đồng hương xứ nẫu.
Ngày Đại hội với muôn nghìn yêu dấu.
Phút giây này ghi mãi đến ngàn sau.
Dẫu hôm nay, mái  tóc đã bạc màu.
Tình vẫn đẹp như ngày nào đi học.
Ngày Đại hội những phút giây vàng ngọc.
Chia tay rồi , hẹn lại một năm sau.....


                Martin Trần kim Trọng
                     10-10-2017

Kim Trọng & Ngô Phấn

           GẶP NHAU NGÀY ĐẠI HỘI
           (Riêng tặng anh Ngô Phấn)
                         🇺🇸🌺🇺🇸


   Anh Washington, tôi từ Texas.
   Hẹn nhau về Đại hội Atlanta.
   Cùng Hoà xuân, cùng đất Phú quê nhà.
    Nay gặp lại nơi quê người-đất Mỹ.

          Trần Kim Trọng.

No comments: