Thursday, October 19, 2017

VỀ NGHE MỘT CHUỖI NHỚ THƯƠNG (Cao Đăng Nhanh)VỀ NGHE MỘT CHUỖI NHỚ THƯƠNG.
(Dư âm của những ngày ĐHCHSPY -THU HỘI NGỘ - ATLANTA ).

Về nghe một chuỗi nhớ thương
Về phơi một dải quê hương trên đầu
Từng khuôn mặt bạn in sâu
Tiếng cười giọng nói sắc màu thời gian
Hơn bốn mươi mùa thu sang
Gặp nhau mừng tủi lệ tràn ướt mi
Từ ngày đôi ngả phân ly
Chôn chân Tháp đợi Nhạn đi không về
Nặng lòng cha mẹ nghĩa quê
Trường xưa bạn cũ mong chờ tin nhau
Thầy trò tóc đã bạc màu
Hai bờ biển sóng nỗi đau mệnh trời
Dẫu cho tuổi cuối cuộc đời
Phương trời hải ngoại cố mời gặp nhau.
Vượt ngàn bốn biển năm châu
Nhớ THU HỘI NGỘ sắc màu thời gian
Thương bao cánh chim đầu đàn
Vượt qua cam khổ gian nan không nài
Nối vòng tay, vai kề vai
Lời ca điệu múa nhớ hoài thời xưa:
Thời em con gái đong vừa
Hạt sương trên lá sen chưa dậy thì

Hè về rộn rã mùa thi
Em vào đại hoc, anh vì động viên
Gót chân phiêu bạt khắp miền
Quay lưng đất nước ngửa nghiêng điêu tàn
Ngờ đâu hai nửa quan san
Phương trời hải ngoại ngỡ ngàng gặp nhau
Vào thu vàng úa thay màu
Thấu trong hồn lá nỗi đau ròng ròng
Mai về bóng lá qua song
Ngày vui hội ngộ nhớ mong quay về.
                 NHANH CAO


No comments: