Friday, March 27, 2020

ĐÀI VOA TIẾNG VIỆT CÂU CHUYỆN KINH TẾ VỚI GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC (Ngày 27 tháng 3 năn 2020)
VOA Tiếng Việt was live. Ngày 27 tháng 3 năm 2020

Trực tiếp: Câu chuyện kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Gói cứu trợ 2.000 tỷ của Mỹ - người dân sẽ được gì?”. Có phải mỗi người dân Mỹ sẽ được lãnh 1.200 đô la mỗi tháng để chống chọi trong mùa dịch? Số tiền này sẽ có tác dụng như thế nào đối với đời sống người dân và kinh tế Mỹ? Ngoài ra, dân Mỹ còn được hỗ trợ gì thêm?
Xin bấm vào web chữ đỏ để nghe phỏng vấn 
GS-TS. Khương Hữu Lộc.No comments: