Sunday, March 22, 2020

GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KTTC HIỆN NAY VỚI ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS- ĐÀI SBTN Thực hiện.
Giáo sư TS Khương H Lộc phân tích tình hình KTTC hiện nay với đại dịch CoronavirusKính mời nghe cuộc phỏng vấn của GS. TS. Khương Hữu Lộc với đài SBTN.
No comments: