Monday, March 30, 2020

TRÁNH LÂY NHIỄM COVID-19 (ĐẠI HỌC JOHNS HOPKINS)XIN BỎ MỘT CHÚT THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC, HIỂU ĐƯỢC THÌ TRÁNH ĐƯỢC

Đại học Johns Hopkins đã gửi ghi chú chi tiết về việc tránh lây nhiễm. Vũ Thư Hiên : Chia sẻ càng nhiều càng tốt.* Virus không phải là một sinh vật sống, mà là một phân tử protein (DNA) được bao phủ bởi một lớp lipid bảo vệ (chất béo), khi được hấp thụ bởi các tế bào của niêm mạc mắt, mũi hoặc buccal, làm thay đổi mã di truyền (đột biến) và chuyển đổi chúng thành các tế bào xâm lược và nhân lên.

* Vì virut không phải là một sinh vật sống mà là một phân tử protein, nó không bị giết mà tự phân rã. Thời gian phân rã phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm và loại vật liệu nơi nó nằm.

* Virus rất dễ vỡ; điều duy nhất bảo vệ nó là một lớp mỡ mỏng bên ngoài. Đó là lý do tại sao bất kỳ xà phòng hoặc chất tẩy rửa là phương thuốc tốt nhất, bởi vì bọt CUTS the FAT (đó là lý do tại sao bạn phải chà xát quá nhiều: trong 20 giây trở lên, để tạo ra nhiều bọt). Bằng cách hòa tan lớp chất béo, phân tử protein tự phân tán và tự phân hủy.

* NHIỆT làm tan mỡ; Đây là lý do tại sao nó rất tốt để sử dụng nước trên 25 độ C để rửa tay, quần áo và mọi thứ. Ngoài ra, nước nóng tạo ra nhiều bọt hơn và điều đó càng hữu ích hơn.

* Rượu hoặc bất kỳ hỗn hợp nào có cồn trên 65% DISSOLVES BẤT KỲ FAT NÀO, đặc biệt là lớp lipid bên ngoài của virus.

* Bất kỳ hỗn hợp nào với 1 phần thuốc tẩy và 5 phần nước hòa tan trực tiếp protein, phá vỡ nó từ bên trong.

* Nước có oxy giúp giữ lâu sau xà phòng, rượu và clo, vì peroxide hòa tan protein virut, nhưng bạn phải sử dụng nó nguyên chất và nó làm tổn thương làn da của bạn.

* KHÔNG DÙNG BACTERICIDE. Virus không phải là một sinh vật sống như vi khuẩn; họ không thể giết chết những gì không còn tồn tại với anthobamel, nhưng nhanh chóng làm tan rã cấu trúc của nó với mọi thứ đã nói.

* KHÔNG BAO GIỜ lắc rũ quần áo, tấm ga giường hoặc vải đã sử dụng hoặc chưa sử dụng. Trong khi nó được dán vào một bề mặt xốp, nó rất trơ và tan rã chỉ trong khoảng 3 giờ (vải và xốp), 4 giờ (đồng, vì nó có tính sát trùng tự nhiên và gỗ, vì nó loại bỏ tất cả độ ẩm và không để nó bóc ra và tan rã), 24 giờ (bìa cứng), 42 giờ (kim loại) và 72 giờ (nhựa). Nhưng nếu bạn lắc nó hoặc sử dụng khăn lau lông vũ, các phân tử virus trôi nổi trong không khí tới 3 giờ và có thể đọng lại trong mũi bạn.

* Các phân tử virus vẫn rất ổn định trong cái lạnh bên ngoài, hoặc nhân tạo như máy điều hòa không khí trong nhà và xe hơi. Chúng cũng cần độ ẩm để ổn định, và đặc biệt là bóng tối. Do đó, môi trường hút ẩm, khô, ấm và sáng sẽ làm suy giảm nó nhanh hơn.

* UV LIGHT trên bất kỳ vật thể nào có thể chứa nó sẽ phá vỡ protein của virus. Ví dụ, để khử trùng và tái sử dụng mặt nạ là hoàn hảo. Hãy cẩn thận, nó cũng phá vỡ collagen (vốn là protein) trong da, cuối cùng gây ra nếp nhăn và ung thư da.

* Virus KHÔNG THỂ đi qua làn da khỏe mạnh.* Giấm KHÔNG hữu ích vì nó không phá vỡ lớp mỡ bảo vệ.

* SPIRITS, VODKA, KHÔNG CÓ TÁC DỤNG. Vodka mạnh nhất là 40% cồn, và bạn cần 65%.

* LISTERINE TRỊ NÓ! Đó là cồn 65%.* Không gian càng bị giới hạn, càng có nhiều nồng độ của virus. Càng mở hoặc thông gió tự nhiên, càng ít.

* Đây là siêu nói, nhưng bạn phải rửa tay trước và sau khi chạm vào niêm mạc, thực phẩm, khóa, núm, công tắc, điều khiển từ xa, điện thoại di động, đồng hồ, máy tính, bàn, TV, vv Và khi sử dụng nhà vệ sinh .

* Bạn phải HUMIDIFY TAY KHÔ từ việc rửa tay thật nhiều, bởi vì các phân tử có thể ẩn trong các vết nứt nhỏ. Kem dưỡng ẩm càng dày thì càng tốt.* Đồng thời giữ NAILS SHORT ( móng tay)của bạn ngắn để virus không ẩn ở đó.

Johns Hopkins University has sent this detailed note on avoiding the contagion: * The virus is not a living organism, but a protein molecule (DNA) covered by a protective layer of lipid (fat), which, when absorbed by the cells of the ocular, nasal or buccal mucosa, changes their genetic code. (mutation) and convert them into aggressor and multiplier cells. * Since the virus is not a living organism but a protein molecule, it is not killed, but decays on its own. The disintegration time depends on the temperature, humidity and type of material where it lies. * The virus is very fragile; the only thing that protects it is a thin outer layer of fat. That is why any soap or detergent is the best remedy, because the foam CUTS the FAT (that is why you have to rub so much: for 20 seconds or more, to make a lot of foam). By dissolving the fat layer, the protein molecule disperses and breaks down on its own. * HEAT melts fat; this is why it is so good to use water above 25 degrees Celsius for washing hands, clothes and everything. In addition, hot water makes more foam and that makes it even more useful. * Alcohol or any mixture with alcohol over 65% DISSOLVES ANY FAT, especially the external lipid layer of the virus. * Any mix with 1 part bleach and 5 parts water directly dissolves the protein, breaks it down from the inside. * Oxygenated water helps long after soap, alcohol and chlorine, because peroxide dissolves the virus protein, but you have to use it pure and it hurts your skin. * NO BACTERICIDE SERVES. The virus is not a living organism like bacteria; they cannot kill what is not alive with anthobiotics, but quickly disintegrate its structure with everything said. * NEVER shake used or unused clothing, sheets or cloth. While it is glued to a porous surface, it is very inert and disintegrates only between 3 hours (fabric and porous), 4 hours (copper, because it is naturally antiseptic; and wood, because it removes all the moisture and doe s not let it peel off and disintegrates). ), 24 hours (cardboard), 42 hours (metal) and 72 hours (plastic). But if you shake it or use a feather duster, the virus molecules float in the air for up to 3 hours, and can lodge in your nose. * The virus molecules remain very stable in external cold, or artificial as air conditioners in houses and cars. They also need moisture to stay stable, and especially darkness. Therefore, dehumidified, dry, warm and bright environments will degrade it faster. * The virus CANNOT go through healthy skin. * Vinegar is NOT useful because it does not break down the protective layer of fat. * NO SPIRITS, NOR VODKA, serve. The strongest vodka is 40% alcohol, and you need 65%. * LISTERINE IF IT SERVES! It is 65% alcohol. * The more confined the space, the more concentration of the virus there can be. The more open or naturally ventilated, the less. * This is super said, but you have to wash your hands before and after touching mucosa, food, locks, knobs, switches, remote control, cell phone, watches, computers, desks, TV, etc. And when using the bathroom. * Also keep your NAILS SHORT so that the virus does not hide there.

No comments: