Friday, March 27, 2020

VỢ CHỒNG GỐC VIỆT Ở MASSACHUSETTS TẶNG 1 KHO THIẾT BỊ Y TẾ CHO CÁC BỆNH VIỆN.
Vợ chồng gốc Việt ở Massachusetts tặng 1 kho thiết bị y tế cho các bệnh viện:
Published on Mar 26, 2020

Thiết bị y tế đặc biệt là các dung cụ bảo vệ an toàn cho bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện và bệnh nhân đang thiếu hụt trầm trọng tại các bệnh viện trên toàn quốc, nhiều hội đoàn và cá nhân trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi sự đóng góp của đồng hương.

Tại thành phố Worcester, MA, ông Tony Đức Nguyễn và bà Sarah Dung Võ đã mua lại một kho thiết bị y tế gồm khẩu trang N95, áo choàng ý tế, bao tay, và rất nhiều thiết bị bảo hộ cá nhân để quyên tặng cho các bệnh viện trong tiểu bang.
 Đây là một nghĩa cử tuyệt vời của những người gốc Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ trong giai đoạn cực kỳ khó khăn do dịch virus corona gây ra.

Xin bấm vào để xem youtube của SBTN phỏng vấn:

No comments: