Thursday, March 12, 2020

TÀN PHAI (NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT)

TÀN PHAI

Cảnh cũ đã không còn,
Nguời xưa cũng ra đi
Phố nay buồn hiu hắc
Ôi Đà Lạt đây sao!

Năm muơi năm về truớc
Những chàng trai kiêu hùng
Xuất thân từ Võ Bị
Và Chiến Tranh Chính Trị
trui rèn và học hỏi
Nơi xứ suơng mù này

Những chàng trai ưu Việt
Hiên ngang và anh dũng
Đi khắp bốn phuơng trời
Đem cả tuổi thanh xuân
Lo xây đời dựng nuớc

Rồi một ngày Bảy Lăm
Giặc phuơng Bắc tràn vào
Miền Nam phải lao đao
Đầu hàng trong tức tuởi

Phong ba và bão táp
Ập đến khắp mọi nhà

Sau một cuộc đổi đời
Nay kẻ còn nguời mất
Tan tác bốn phuơng trời

Năm muơi năm về truớc
Là những chàng trai trẻ
Tình cờ nay gặp lại
Chẳng ai nhìn ra ai
Thời gian và lao lý
Mất đi tuổi xuân thì
Và mất cả quê huơng

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT.

No comments: