Thursday, March 12, 2020

RÁC (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)


Một chút lạnh còn rơi rớt lại/
Mỉm môi cuời, chợt nắng ngoài hiên.
Thầy Thích Nguyên Nguyện.


RÁC

Rác của ngày hôm qua
Rác của ngày hôm nay
Rác của những ngày sau
Ta gom về thân xác
Ta nghe như nhột nhạt
Run rủi một lần xa
Dấu nỗi đau thật thà
Ta làm thân lưu xứ
Rác của người đọng lại
Trên phím đời ngàn năm
Rác của ta rơi rớt
Lối xưa những hố hầm
Rác của người, ta lượm
Rác của đời, ta vây
Rác ta, trong lối này
Một màu xanh bạc thếch
Mượn vây, bao nhiêu kiếp
Lần lựa một trần gian
Gã cùng tử bần hàn
Hột châu bên chéo áo

Oklahoma February 4 , 2020
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: