Thursday, March 26, 2020

NÓI VỚI COVID-19 (MỸ NHUNG)

LÊ THÁNH THƯ
Nói với Covid 19

Nghiên bút gần đây bỗng hững hờ
Sợ rằng “Cô Víc” sẽ vào thơ
Cô làm lỡ dở duyên tao ngộ
Đành lỗi hẹn hò tiếc ngẩn ngơ

Cô đến đây chi giữa lúc nầy
Cho đời hoảng loạn có gì hay
Cô làm trăn trở nhà khoa học
Thầy thuốc bù đầu khắp Đông Tây

Cô làm người đẹp mất xinh tươi
Khẩu trang che kín cả mặt trời
Phấn son trang điểm cho ai nữa
Còn ai thấy được nét môi cười

Mười chín xuân xanh, quậy quá trời
Đi gieo tang tóc khắp muôn nơi
Tình thân đã bị cô chia cắt
Gần bên cũng đã hóa xa xôi

Cô đã xuất thân tự nơi mô
Trở về nguyên quán được không cô?
Loanh quanh thế giới chi cho mệt
Sau trước gì cô cũng… xuống mồ

MỸ NHUNG.No comments: