Tuesday, March 17, 2020

VIRUS MỚI VÀ XEM THỐNG KÊ NHIỄM DỊCH TOÀN THẾ GIỚI.Coronavirus mới này rất khác với virus truớc kia.  Nguời nhiễm bệnh không  có triệu chứng, nên đã lây lan cho nguời khác trong vòng 14 đến 21 ngày mới biết bệnh.  Vì vậy mà không biết truớc để ngăn ngưà.

Nguồn cung cấp: Đại học Johns Hopkins.
* Sáng nay ngày 17 tháng 3 thì Mỹ đã tăng lên 4 ngàn 600 nguời bị nhiễm, và 85 nguời chết.
No comments: