Thursday, March 5, 2020

NẾU BIẾT RẰNG EM ĐÃ BỎ CHỒNG (DZUI)


Nếu biết rằng em đã bỏ chồng...

Tác Giả: Written by TTST
  
Andy

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Cho anh xáp lại có được không?
Ðỡ bận tâm em tìm kép mới
Khỏi mắc công anh kiếm lòng vòng

The "hurry up" reaction (vội vã)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh giờ chưa vợ vẫn nằm không
Cho anh nối lại tình năm cũ
Kẻo muộn rồi em lại... lấy chồng

The "cheapy" reaction (bần tiện)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Con em năm đứa chạy lông nhông
Ối dzời đông quá ai mà dám
Nhảy vào nuôi gạo chả bõ công

The "relieved" reaction (nhẹ nhõm)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh mừng hết lớn nhẹ như bông
Hết cần lén lút sau manh cửa
Ðợi hắn đi ra nhẩy vào phòng

The "no can do" reaction (vợ là trên hết)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh đành chịu phép thế là xong
Vợ anh dữ lắm xin em hiểu
Sư tử Hà Ðông nó "xếp sòng"

The "curious" reaction (tò mò)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Cho anh xem mặt chút được không?
Gặp rồi xin lỗi cho anh hỏi
Người xí thế sao dám... bỏ chồng?

The "religious" reaction (tín ngưỡng)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Trời ơi có thật uổng hay không
Anh đi tu mãi từ dạo ấy
Chả nhẽ giờ anh lại nhảy dòng?

The "mommy’s boy" reaction (con trai của mẹ)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh về thưa mẹ lấy được không?
Mẹ rằng: Như thế không phải lối
Mầy ngu sao lấy gái một chồng?

Too late" reaction (muộn màng)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Thời nay thật khó kiếm đàn ông
Ngày xưa ong bướm bu đầy ngõ
Bây giờ bướm dzọt, ong cũng dông

The "practical" reaction (thực tế)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Làm ơn ráng chịu có được không?
Cho anh yên ổn làm ăn với
Anh chán lắm rồi chuyện viễn vông

The "sympathetic" reaction (lòng thương cảm)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh thương dùm số phận long đong
Người sao đẹp quá mà xui thế
Tính lẻ sơ sơ... bảy đời chồng

The "an phận" reaction (phủi tay)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh về an phận thế cho xong
Vợ anh không đẹp bằng em mấy
Nhưng đỡ hơn em chẳng đổi lòng

The "Heart of Stone" reaction (trái tim sắt đá)

Nghe nói rằng em đã bỏ chồng
Chẳng hay chồng cũ có mừng không
Bảo rằng em giống như xe cũ
Ðứa nào mua lại sửa mất công

The "dream on" reaction (mộng mơ)

Nghe nói rằng em sắp bỏ chồng
Tin đồn chả biết thật hay không
Làm anh thấp thỏm chờ đợi mãi
Ðợi mãi mà em chả bỏ chồng

The "promise" reaction (lời hứa)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh nằm van vái với tổ tông
Từ nay thề sẽ không chơi bậy
Ðể có mền da đắp mùa đông


No comments: