Thursday, March 19, 2020

BIỂN TÌNH (TUYẾT TÂM)

                                                               BIỂN TÌNH


Em huyền thoại vẫn chờ anh
Anh như giọt sương đọng trên cành
Trời xanh mây trắng tựa thiên thanh
Ha Quai biển nước đẹp như tranh
Đến đi anh ..em vẫn chờ anh
Chúng mình cùng tắm mát biển xanh
Ôn kỷ niệm tình yêu hai đứa
Trăng mật nơi nào bằng Ha Quai
Mình sẽ yêu nhau trong hoang dại
Tình ta mãi mãi đậm dài

Tuyết Tâm

No comments: