Thursday, March 5, 2020

VẾT CHIM DI (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

VẾT CHIM DI

Ta khâu lại
Những vết đau, đời ban tặng
Quẳng vào không
Cơn nắng hụt , bên kia sông
Ta khâu lại
Những nỗi đau ,đến tận cùng
Ném vào gió
Ôi ! bên kia , đời lau lách
Ta khâu lại
Nhưng cuộc đời , lần lựa mãi
Gom trần phai
Bóng gọt những, hình hài xưa
Ta cúi xuống
Truông đất vừa , bàn chân lạnh
Gói hình hài
Nắng đâu đó, ấm bên song
Ta khâu lại
Những năm tháng , sóng bềnh bồng
Chiếc diều kia
Những đầy vơi , ngàn con gió
Ta khâu lại
Dậu phên kia, hằng  tơi tả
Vết chim di
Đau đáu lẫn ,một lần đi
Ta khâu lại
Những thói đời , ta được  gì
Quẵng vào không
Đêm gió cuốn , hình nhật nguyệt

Oklahoma February 2 , 2020
THÍCH NGUYÊN NGUYỆNNo comments: